SOCIAAL CIRCUS

Brede school

 

De stad Leuven ziet een Brede School als een netoverschrijdend en duurzaam samenwerkingsverband tussen scholen uit dezelfde buurt, ouders, buurtbewoners, overheden en organisaties die het leren en leven van kinderen mee vorm geven en ondersteunen. Voorbeelden zijn: de jeugdbeweging, de bibliotheek, een sportclub, het wijkbureau, speelpleinwerking enz.

Cirkus in Beweging is een actieve speler in een aantal Brede School-projecten. In 2011-2012 wordt het aantal Brede School projecten uitgebreid, door samenwerkingen met o.a. Pee & Nel en De Zevensprong.

Vanaf september 2013 wil de stad Leuven Brede School opentrekken naar een ruim aanbod in de buitenschoolse kinderopvang. Cirkus in Beweging is gevraagd om hier een zeer actieve rol in te spelen.

brede school 1
brede school 2
brede school 3
maatschappelijk kwetsbare jongeren


Circus multiculti

In oktober 2008 startte Cirkus in Beweging met een nieuw experimenteel brede schoolproject, samen met Open School (Centrum voor Basiseducatie), SKLO en Parkschool. 10 weken lang ontmoetten 15 anderstalige volwassenen en 15 Nederlandstalige kleuters en kinderen elkaar in een grote circuszaal. Ze leerden elkaar voorzichtig kennen en beleefden samen al gauw verschillende avonturen.

We werken met relatiespelletjes en circusopdrachten in een één-op-één relatie, zodat kleuters, kinderen en volwassenen elkaar goed leren kennen en er een vertrouwensrelatie kan ontstaan. Hiervoor gebruiken we de bewegingsmethodiek van Veronica Sherborne, die gebaseerd is op lichaamsbewustzijn en zelfvertrouwen. Tijdens de ontmoetingen wordt deze methodiek toegepast in dynamische circusspelletjes (aan de trapezes, met diabolo’s, met elkaar in piramides,…).


Piste olé

Piste Olé is een samenwerkingsproject van Cirkus in Beweging, Vrije basisschool Sancta Maria, Windekind – school voor buitengewoon onderwijs – en Woon- en zorgcentrum E. Remy, waarin kinderen met en zonder handicap en senioren wekelijks samenkomen.

Samen plezier maken (Olé), in de circuspiste (Piste), daar draait het om!

In het eerste luik circusten kinderen met en zonder handicap wekelijks samen in de turnzaal van hun school. Er werd per twee gewerkt volgens de methodiek van Veronica Sherborne zodat er een vertrouwensrelatie kon ontstaan. De les bestond grotendeels uit bewegings- en relatiespelletjes met circus als uitdagend spelelement. Onder het mom van circus kwamen 100 kinderen met en zonder handicap in dit project op een duurzame manier met elkaar in contact.

In het tweede luik trokken 100 kinderen in 2007 naschools naar het rusthuis ‘De Remy’ om er samen met de bewoners te circussen. Ook deze lessen werden veilig maar uitdagend opgebouwd zodat er een mooi contact kon ontstaan tussen de ouderen en de kinderen. In Piste Olé werd vooral veel plezier gemaakt, maar ook aan motorische en sociale vaardigheden van de verschillende doelgroepen gewerkt.

 

Voor meer info, contacteer info@cirkusinbeweging.be