SOCIAAL CIRCUS

Internationale opleidingen

 

Grundtvig project

Grundtvig is een project van de Europese commissie voor volwassenen rond het thema van levenslang leren.

Met zeven partners uit 7 Europese landen hebben we een dossier ingediend in 2012. Het doel was om te leren van elkaar rond het thema sociaal circus. In Grundtvig uitwisselingen is niet alleen het resultaat maar het leerproces belangrijk. In dit project kon Cirkus in Beweging gedurende 2 jaar docenten circus naar Internationale sociale circusprojecten zenden zodat deze docenten bijgeschoold worden .

Titel van ons project: Social Educircation.

Dit project is net met succes afgerond en de zeven partners hebben bij ERASMUS+ een nieuw dossier ingediend rond sociaal circus. Eind augustus 2014 is het goedgekeurd en dus gaan er de volgende 2 jaar docenten van Cirkus in Beweging zich bijscholen in nieuwe internationale uitwisselingen.

In april 2014 vond in Leuven het internationaal seminarie plaats rond “het belang van fysiek contact in de ontwikkeling van het kind”

workshop Circus 1 from Annelies Claessens on Vimeo.

 

Voor alle informatie met verslagen, foto’s en filmpjes over de 7 sociale projecten die we deden, klik hier.


Suitcase circus

Een ander Internationaal sociaal circusproject waar we aan deelnemen heeft de titel Suitcase circus for youth.

Landen die deelnemen zijn : Groot Brittannië, Belgie, Estland en Spanje vanuit Europa en vanuit Zuid Amerika: Argentinie, Chili, Mexico en Costa Rico.

Eind oktober gaan drie docenten van Cirkus in beweging deelnemen aan een Internationaal Circus seminarie in Buenos Aires !!!

Suitcase Circus For Youth is an international social circus project between Europe and Latin America that will bring together 8 Youth organisations, with experience in the field of Circus, from 8 different countries.

General Objective: Suitcase Circus for Youth will promote European co-operation in the field of Youth, supporting organisations in the development of quality programmes to allow young people to participate in quality local programmes and two international activities.

Objectives:
– To improve the mobility of young people and youth workers, as well as youth employability.
– To promote youth empowerment and active participation.
– To promote cooperation and the exchange of experience and good practice in the field of youth and non-formal education.
– To develop sustainable partnerships and networks between youth organisations.

Phase One: For this project we will begin with a professional Start-Up Seminar in order to ensure that all partners are delivering a similar content and quality to the young people whom they are supporting. The start-up seminar will be the platform for collaboration between partners.

Phase Two: The next phase will be local workshops where partners will recruit, train and support groups of 10 young people in each location in circus skills, the training workshops which will run up to six months.
Working methods used during these workshops will use practical hands on delivery methods, encouraging participation and critical thinking.

Phase Three: Will be the information campaign realised during the workshops and training and will allow to spread the impact of Suitcase Circus for Youth wider. We will create a large media campaign with a Website where partners will upload their activities and testimonies of participants.

Phase Four: Will bring together the young people participating in the programme for a culture and skills exchange at the Final International Seminar hosted in the UK and will allow professionals and youths to meet the people they have been virtually working with in order to, share methods and techniques and agree ideas for future co-operation.

The seminar will be supported by professionals from the respective organisations and will allow participants to celebrate the results of the circus training workshops , research and preparation they have been undertaking in their own country as well as giving wider visibility and a chance to disseminate the project wider. Celebration and evaluation activities will be included in this seminar.

This project is coordinated by Everything Is Possible in partnership with countries from Latin America and Europe and is supported by the Youth In Action programme of the European Union.


Palestina

palestina4 van onze lesgevers werkten eind 2005 een sociaal-artistiek circusproject uit voor Palestijnse kinderen en jongeren. Dankzij steun van de Vlaamse Gemeenschap zouden zij onder de projecttitel ‘Cirq the World – Palestina in de piste’ op 1 augustus 2006 naar de Palestijnse stad Ramallah vertrekken om samen met enkele enthousiaste lokale partners de allereerste officiële Palestijnse circusschool de wereld in te katapulteren. Het uiteindelijke doel was om een langdurend circusproject op te starten en blijvend te ondersteunen in samenwerking met creatieve plaatselijke jeugdorganisaties. Eerst zouden ze daar 2 weken lang een groep jongeren met diverse achtergronden opleiden tot kersverse circusbegeleiders. Samen met hen zouden ze daarop een circusweek voor kinderen uit de buurt organiseren en een jaarplan uitstippelen voor de circusschool. En met een kleine show van de kinderen en jongeren zou dan tenslotte The First Palestinian Circus feestelijk worden geopend. Zo werd dit project ook aangekondigd in onze vorige aanvraag voor provinciale subsidies.

Een lichte twijfel om door te gaan met het project kwam naar boven toen de Israëlische aanvallen op Gaza intensifieerden. Maar de situatie in de West Bank bleef ‘normaal’ en dus zou alles doorgaan. Tot op 14 juli bommen vielen op Zuid Libanon en de regio voor de zoveelste keer in een spiraal van geweld gestort werd. Op 24 juli namen we dan ook de beslissing dat we in dergelijk klimaat en met een dergelijk negatief reisadvies niet konden vertrekken.

De Palestijnse initiator van het circus schooltje in Ramallah, Shadi Zmorrod, was erg teleurgesteld toen de beslissing viel om het project af te lasten. Maandenlang leefden en werken we samen naar het moment toe dat we elkaar zouden ontmoeten om de “First Palestinian Circus” op te starten. In samenspraak met de Palestijnse partners werd echter besloten niet te buigen voor de problemen en alsnog door te gaan met de oprichting van de school, ook konden onze lesgevers niet afreizen om de startworkshop te geven.

Er werd besloten om alles op alles te zetten om alsnog al het circusmateriaal op te kunnen sturen, zodat de Palestijnen toch al materiaal hadden om mee te starten. En dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschap kon een groot deel van het circusmateriaal toch nog tijdig ter plaatse geraken. Zowel het bedrag van het materiaal als de verschepingskosten naar Ramallah werden toch nog vergoed via de aangevraagde subsidies. Vanuit Ramallah kregen we te horen dat ze mede dankzij het opgestuurde circusmateriaal een succesvolle start maakten.
Via trick sharing hebben de jonge circusliefhebbers dan getracht elkaar op te leiden en als hechte groep de First Palestinian Circus School te openen. Hun eerste circusvoorstelling ‘Circus behind the wall’ oogstte reeds veel succes. Vanuit onze circusschool werd ook een spoed-syllabus samengesteld om de Palestijnse jongeren goed op weg te helpen en er werd per mail contact gehouden. Nieuwe mogelijkheden om alsnog samen te werken en ideeën en ervaringen uit te wisselen worden nog steeds onderzocht.

Shadi Zmorrod bezocht ondertussen onze circusschool en gesprekken over een langdurige samenwerking lopen nog steeds verder.


Marokko

In de paasvakantie van 2004 hebben we voor het eerst onze inclusie-ervaring naar andere landen meegenomen. Sinds april 2004 zijn we in een project gestapt in samenwerking met het Hoger Instituut voor Readaptatiewetenschappen Leuven (HIRL) dat enthousiaste vrijwilligers de kans geeft om in Marokko aan buurtwerk te doen. Het opzet loopt in de kuststad Essaouïra waar twee Belgische straathoekwerkers een project hebben opgezet voor basisvoorzieningen aan de Straatkinderen. Ze zorgen ervoor dat ze elke dag één warme maaltijd en logies hebben. Aansluitend komen er begeleiders zich met de kinderen bezighouden. Het project loopt al enkele jaren onder leiding van de Belgen maar groeit hen nu boven het hoofd.

Samen met het HIRL reizen er begeleiders van de circusschool enkele keren per jaar naar Essaouïra om een speelpleinwerking op te zetten die op termijn door de oudsten onder de straatkinderen kan en moet worden overgenomen.

De meerwaarde van de Leuvense circusschool is haar ervaring met kansarmoede en met kinderen, en de aantrekkelijkheid en laagdrempeligheid van circustechnieken. Bovendien had één van onze lesgevers al ervaring met circuskinderen van buitenwijken in Marokko, omdat zij in 2002 in Marokko bijscholing heeft gegeven aan circusbegeleiders in een circusatelier in de hoofdstad Rabat.
In de paas- en in de zomervakantie van 2006 is opnieuw een delegatie van de circusschool naar Essaouïra gereisd.