SOCIAAL CIRCUS

Demos

 

In het verleden zijn een aantal van onze sociale circusprojecten mede mogelijk gemaakt door Demos. Deze organisatie dient als kenniscentrum, actief in het Vlaams Participatiedecreet. Ze zetten in op het vernieuwen en verdiepen van de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport. Hiervoor vertrekken ze telkens van de leefwereldperspectieven van kansengroepen en een streven naar een meer open, inclusieve en democratische samenleving. Met deze missie streven zij hetzelfde na wat wij voor ogen hebben. Ook jij kan met je vragen over deze thematiek terecht bij Demos. Hieronder vind je beknopt hoe ze tewerk gaan, met hun contactgegevens!

 

Hoe gaan ze tewerk als kenniscentrum?

Demos bouwt actief verder op de kennis die al in het veld aanwezig is en ondersteunt die. Als kenniscentrum zijn ze dus een lerende organisatie. Ze zetten tegelijk in op praktijkondersteuning en onderzoek om zo het aanspreekpunt en gangmaker te zijn rond participatie van kansengroepen in de sectoren cultuur, jeugd en sport.
Daarnaast kan je spreken van 3 onderverdelingen binnen hun werking.
Ze werken praktijkondersteunend
Onder deze noemer vallen alle acties waarin Dēmos zich profileert als laagdrempelig aanspreekpunt voor projecten en organisaties die vanuit het perspectief van kansengroepen willen werken aan cultuur, jeugdwerk en sport. Ze werken samen trajecten op maat uit, gericht op ervaringsuitwisseling, kennisopbouw en visievorming.
Ze kiezen voor een kwalitatieve benadering die inzet op samenwerkingen en synergieën tussen uiteenlopende actoren. Hieronder valt zowel de ondersteuning van lokale organisaties, thematische overlegfora met actoren uit de bovenbouw, en de belangrijke brugfunctie tussen praktijk en beleid.

 

Ze werken onderzoekend

De onderzoekswerking van Dēmos sluit naadloos aan bij de praktijkondersteuning. Vanuit de voeling met de praktijk kunnen we inspelen op geïdentificeerde onderzoeksnoden en nieuwe beleidsuitdagingen. In hun onderzoekswerking zijn ze in de eerste plaats belangenbehartiger van kansengroepen. Daarom ligt het zwaartepunt op praktijkgericht onderzoek en innovatie. Dēmos beschikt over een breed onderzoeksnetwerk waarbinnen ze op zoek gaan naar kennis met een directe ‘bruikbaarheidswaarde’. Daarnaast zetten ze in op onderzoek dat een meer lange termijn aanpak vergt.

 

Ze fungeren als aanspreekpunt en gangmaker

Als organisatie heeft Dēmos zowel voeling met de concrete praktijkontwikkelingen als met de verdiepende en visie-ontwikkelende functie van onderzoek, wat haar perfect geplaatst maakt om een oriëntatiefunctie op te nemen naar projecten en organisaties toe, en waardoor ze tevens gangmaker kan zijn in het stofferen, oriënteren en intensifiëren van zowel actie als reflectie rond participatie van kansengroepen.

 

Voor verdere info klik hier.