SOCIAAL CIRCUS

Inclusieve projecten

 

Inclusie duidt onderandere op participatie aan circus. Bijkomend ontstaat een interactie tussen verschillende groepen. De achterliggende visie hiervoor is dat circus niet enkel voor iedereen is, maar ook met iedereen. In onze samenleving leven jong en oud , mensen van verschillende achtergronden jammer genoeg te vaak langs elkaar door. Wij trachten om met circus als medium, deze interactie te stimuleren. Belangrijk is dat deze interactie zich dan ook vertaalt naar het accepteren voor wie je bent, en dat culturele, fysieke en mentale verschillen een verrijking zijn.

Inclusie binnen onze circusschool vertaalt zich vooral naar kinderen uit kwetsbare situaties die doorstromen naar onze wekelijkse lessen. Ook andere voorbeelden vind je terug onder het deel inclusie.

In de praktijk beslissen we vaak in samenwerking met verschillende partnerorganisaties over de benadering en vorm van een sociaal circusproject. De keuze voor zowel circus op maat als inclusie hangt af van veel factoren en hebben beide hun voor- en nadelen. Wij proberen elk project in zijn eigenheid te bekijken en in te schatten wat op dat moment het meest beantwoord aan de noden van een individu of groep.

 

Voor meer info, contacteer info@cirkusinbeweging.be