SOCIAAL CIRCUS

Maatschappelijk kwetsbare jongeren

 

Fabota

fabota 1
fabota 2
atobaf 2
atobaf 4

Cirkus in Beweging werkt sinds lange tijd samen met en op aanvraag van de kinderwerking Fabota, een onderdeel van vzw Buurtwerk Het Lampeke, te Leuven. Deze kinderwerking bereikt veel kinderen die uit een maatschappelijk kwetsbaar milieu komen en waarvoor de aansluiting met circus niet steeds evident is.

Uit ervaring weten we dat circus zeer goed werkt bij de doelgroep die we voor ogen hebben. Hoewel dit voor veel van deze kinderen een nieuwe uitdaging is en ze hier weleens een afwachtende houding bij aannemen, gebeurt er tijdens de circusworkshops steeds iets magisch waardoor ze plots gebeten en vol enthousiasme de circuskunsten inoefenen. Samenwerking en lichamelijk contact zijn ook niet vanzelfsprekend, en toch wordt er voor een mooie piramide plots wel op elkaar gekropen.

Circus is ook tonen: in de piste stappen, je ding doen en applaus krijgen! Een succeservaring die voor deze doelgroep van groot belang is.
Wegens het succes en de goede samenwerking, is er in 2007 een wekelijkse circuswerking opgestart in Fabota, die nog steeds actief is. Deze circuswerking heeft ondertussen de naam circus Atobaf gekregen! De kinderen krijgen elke vrijdag een gevarieerd aanbod aan circustechnieken, en dit in het circuszaaltje van de kinderwerking zelf. Ook wordt er elk jaar met deze vaste groep 1 of 2 keer een circuskampje gedaan, waar er op het einde van de week naar een showtje wordt toegewerkt. Dit showtje wordt dan ook getoond op evenementen. In 2012 waren ze zelfs in Leuven in scène te zien, waar ze dit voor een talrijk publiek fantastisch hebben gedaan.

Met dit project willen we echter een stapje verder gaan. We willen de kinderen van Fabota laten doorstromen naar de reguliere werking van Cirkus in Beweging. We hebben gemerkt dat het aantrekken van kinderen uit bijzondere, kwetsbare groepen in een reguliere vrijetijdsorganisatie niet zó moeilijk is. Ze er houden, daarentegen, is niet evident. Vaak voelen de kinderen zich niet thuis tussen de andere kinderen (vooral kinderen uit middenklasse gezinnen). De kinderen enthousiasmeren, motiveren en zich thuis laten voelen in de werking : dat is de uitdaging!

Voor foto’s en verhalen kan je terecht op onderstaande websites:
Cirkusatobaf op Tumblr
Buurthuis het lampeke
onze brochure: Circus op stelten


De karavaan

de karavaan

In 2006 werkten we samen met Fabota (zie hierboven) aan een groots circusproject voor kinderen en jongeren uit kwetsbare groepen uit, dat de naam De Karavaan meekreeg. Het was hard werken, maar draaide uit op een groot succes.

Dit circusproject had als doelstelling de kinderen die in de verschillende Leuvense buurtwerkingen zitten een creatieve uitlaatklep te bezorgen. Het project streefde ernaar de kinderen vooral meer zelfvertrouwen bijbrengen, hen laten kennismaken met nieuwe uitdagingen en leren omgaan met andere mensen.

200 kinderen en jongeren van Fabota, De Trommel, St Maartensdal, Casablanca, Leren Ondernemen, Okan, Den Tube en de integratiedienst werden maandenlang ondergedompeld in de circuswereld. Binnen hun eigen werking kregen ze tweemaal een circuslesgever op bezoek en samen met hun monitoren en begeleiders oefenden ze vlijtig verder op de trapeze, eenwieler, met hun diabolo’s…

In de zomervakantie werden zij een week lang uitgenodigd in de grote circustent van Circus Picolini op het Sint-jacobsplein. Daar kregen ze nog meer circusworkshops en werkten onder begeleiding van onze lesgevers een zelfgemaakte circusvoorstelling uit die op enthousiast applaus onthaald werd door het Leuvense publiek! Na een zeer positieve evaluatie van De Karavaan werd beslist dit concept niet zomaar te laten vallen. En zo gezegd zo gedaan: in de zomervakantie 2007 verwachten we weer 100 kinderen uit dezelfde buurtwerkingen om samen aan een voorstelling te werken die het startschot zal zijn voor ons Internationaal Jeugdcircusfestival!

 

Voor meer info, stuur naar info@cirkusinbeweging.be