OVER CIB

Missie Visie Organigram

 

Missie

Cirkus in Beweging wil stimuleren tot zelfontwikkeling, in de breedte en de diepte:
We willen deelnemers stimuleren om creatief, sociaal en motorisch vaardigheden te ontplooien en te ontwikkelen via creatieve, artistieke en expressieve bewegingsvormen. We willen iedereen de kans geven een persoonlijk traject uit te stippelen, afhankelijk van de eigen interesses, behoeften en talenten. De deelnemer en het spelplezier staan centraal. Het creëren van een fysiek en emotioneel veilige omgeving waarin deelnemers vertrouwen, respect en prikkels krijgen om hun grenzen te onderzoeken en te verleggen en om vernieuwend te werken, wordt vooropgesteld. We hebben extra aandacht voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

Cirkus in Beweging wil een artistiek platform aanbieden en publiek verwonderen:
We bieden laagdrempelige optreedkansen voor jonge artistiekelingen en begeleiden hen in hun groei. Samen met hen gaan we op zoek naar een publiek, om het te verrassen, verwonderen en aan te spreken op een eigen manier. Het subtiele spel tussen tonen en verwonderen, kijken en verwonderd worden, maken van circus een erg intrigerende kunstvorm die van nature succeservaringen en applaus genereert.

Cirkus in Beweging wil maatschappelijk gevoelig zijn en blijven evolueren:
Om tegemoet te kunnen komen aan een steeds veranderende maatschappij, moeten we onze methodiek constant in vraag stellen en niet bang zijn van verandering. Samen met jongeren en lesgevers ontwerpen we steeds nieuwe activiteiten, projecten en producten om de circuskunsten tot bij iedereen te krijgen en om in te spelen op nieuwe maatschappelijke tendensen.


Visie

Cirkus in Beweging wil een ondernemende en vernieuwende actor zijn op vlak van circuseducatie en artistieke ontwikkeling, een alerte en dynamische partner in het brede maatschappelijke en socio-culturele weefsel, een uitvalsbasis en kruispunt voor iedereen die met circus bezig is of wil zijn, een katalysator en initiator van wat er in Leuven en omstreken aan circus gebeurt of kan gebeuren, en een actieve en open speler in het brede nationale en internationale circusveld.

Cirkus in Beweging ziet circus als een multidisciplinaire verzameling van creatieve en expressieve bewegingsvormen, die onderhevig zijn aan maatschappelijke tendensen, zonder competitiedrang en die weinig taal- of andere cultuurbarrières kennen. Cirkus in Beweging staat open voor vernieuwing en experimenteert met andere kunstvormen. Creativiteit en beweging staan hierbij centraal. Zowel percussie als acroparkour zijn logische aanvullingen op de klassieke circustechnieken. Samen maken ze Cirkus in Beweging rijker als podiumkunstenaar.

We streven ernaar maatschappelijke, sociale, culturele, artistieke, … tendensen op te volgen en erop in te spelen met vernieuwende en waardevolle circus-educatieve concepten. We willen niet enkel een divers doelpubliek bereiken, maar ook deze diversiteit omzetten naar de gehele werking van Cirkus in Beweging.


Organigram

Cirkus in Beweging bekeken als een circustent

Ontwerp: Margot De Baets & Tobias Verlinde