INTERNATIONAAL

Netwerk

 

Doorheen de jaren bouwde Cirkus In Beweging een uitgebreid netwerk uit van diverse circusorganisaties en circusartiesten. Sinds 2005 is Cirkus In Beweging ook actief mee betrokken bij de organisatie van het jeugdcircus op Europees en Internationaal niveau

 

EYCO logoCirkus In Beweging is vertegenwoordigd in de Educatieve werkgroep van Eyco (European Youth Circus Organisation) de Europese Koepelorganisatie van nationale koepels met betrekking tot jeugdcircus. We zijn ook jaarlijks aanwezig op de NICE-meeting (Network for International Circus Exchange).

http://www.eyco.org/