CIRCUSSCHOOL

Prijs

▶ Algemeen
▶ Betaling
▶ Vrije training & werkplaats (V)
▶ 10-beurtenkaarten
▶ Circomotoriek & Parkomotoriek
▶ Productiegroepen (P)
▶ Lesgevers & assistenten
▶ Vooropleiding
▶ Sociaal tarief
▶ Annulering

 

ALGEMEEN    LESJAAR 2022-2023

Tenzij anders vermeld, gelden de bedragen hieronder voor het ganse lesjaar (midden september tot eind mei).

Elke inschrijving is gekoppeld aan een bepaald bedrag.
Voor de 1ste les die iemand van jouw gezin volgt, betaal je
(en als 1ste les neem je best de les met de langste duur; dit komt je iets voordeliger uit)

– voor een les van 1u : €189 
– voor een les van 1u15 : €206 
– voor een les van 1u30 : €224 
– voor een les van 1u45 : €246 
– voor een les van 2u : €269

Vanaf de 2de les binnen het gezin betaal je €31 per kwartier, dit wil zeggen 

– voor een les van 1u : €124
– voor een les van 1u15 : €155 
– voor een les van 1u30 : €186 
– voor een les van 1u45 : €217 
– voor een les van 2u : €248 

Inbregepen in de prijs zijn:
– je deelname voor een volledig lesjaar
– je verzekering
– nieuwsbrieven (informatieve mails, specifiek gericht naar bepaalde lesgroepen)
– Op vraag (aan te vinken in je persoonlijke fiche) vier edities van het tijdschrift ‘Circus Magazine’ (het magazine van het Circuscentrum, de overkoepelende organisatie van de Vlaamse circusateliers).BETALING

Van zodra je zeker weet dat je ingeschreven bent (= na ontvangst bevestigingsmail), kan je snel en gemakkelijk betalen via de app. Je kan natuurlijk ook nog gewoon overschrijven op BE67 7344 0610 8087 met vermelding van een gestructureerde mededeling die je per mail ontvangt.
Betalen doe je liefst zo snel mogelijk en uiterlijk op 3 oktober.


SOCIAAL TARIEF of gespreide betaling

Geld zou nooit dé reden mogen zijn om niet te kunnen deelnemen aan onze lessen.
Moest er toch een probleem zijn, neem je contact op met annelies@cirkusinbeweging.be en dan werken we samen een oplossing uit.

Heb je een UiTPAS met Kansentarief van Leuven, Bierbeek, Herent of Oud-Heverlee? Dan krijg je 80% korting op het normale inschrijvingsgeld.

Per les komt dat uit op

– voor een les van 1u : €189 –> €37,8
– voor een les van 1u15 : €206 –> €41,2
– voor een les van 1u30 : €224 –> €44,8
– voor een les van 1u45 : €246 –> €49,2
– voor een les van 2u : €269 –> €53,8

Noteer het nummer van je UiTPAS bij de Opmerkingen bij de online inschrijving of mail het naar Annelies.
Zie https://www.leuven.be/uitpas voor meer uitleg.

Enkele andere financiële mogelijkheden:
– betaling in 2 of 3 schijven, gespreid over het lesjaar
– korting op het totaalbedrag, na overleg
– een combinatie van de twee bovenstaande

Kinderen/jongeren/volwassenen die bij ons terecht komen via sociale bemiddelaars of instellingen betalen sowieso maar €50 per lesjaar (Terbank, OCMW, Combo, De Wissel, …)


ANNULERING

Wanneer je beslist een cursus waarvoor je ingeschreven bent toch niet te volgen, moet je dit in elk geval per mail laten weten : info@cirkusinbeweging.be. Doe dit zo snel mogelijk! Zo geef je de mensen op de wachtlijst de kans om deel te nemen én vermijd je kosten voor de lessen die al voorbij zijn en die je niet gevolgd hebt.

Afhankelijk van de reden van annulering kan je een deel van het lesgeld recupereren. Vermeld dus ook de reden bij je schriftelijke annulering.VRIJE TRAINING & WERKPLAATS
Voor de vrije trainingen en de werkplaats bieden we verschillende formules aan:

Abonnementen
Een abonnement voor één vaste vrije training (V1 tot V7), voor het hele jaar: €100 –> €102  – je kiest één bepaald wekelijkse moment.

10-beurtenkaart
Een 10-beurtenkaart die je kan gebruiken voor alle vrije trainingen of de werkplaats: €42 –> €43 – gelijk wanneer in de week (V0).

Eenmalig
Je kan ook gewoon naar de vrije training komen en €5 cash aan de lesgever betalen per keer dat je gaat – hiervoor hoef je niet vooraf te reserveren.
Je hoeft dus niet vooraf te laten weten of je komt. 

10-BEURTEN KAARTEN VOOR STUDENTEN EN VOLWASSENEN

Om tegemoet te komen aan studenten met wisselende lesroosters, examens en een klein budget en aan volwassenen met een druk leven, kunnen deze voor bepaalde lessen in het volwassenen-aanbod een 10-beurtenkaart kopen. Elke aangekochte kaart is geldig voor één bepaalde les, gedurende één lesjaar.
De eerste 10-beurtenkaart koop je via het inschrijfsysteem. Voor een volgende mail je Annelies.

 • 10-beurtenkaart voor een les van 1u : €76
 • 10-beurtenkaart voor een les van 1u15 : €82
 • 10-beurtenkaart voor een les van 1u30 : €89 
 • 10-beurtenkaart voor een les van 2u : €103 

CIRCOMOTORIEK & PARKOMOTORIEK

Voor de verzekering van de deelnemende ouder, reken je €50 extra. Het moet niet elke week dezelfde ouder zijn die meekomt.
Als je gezin 2 circomotorieklessen volgt, volstaat 1 x €50.
Geen supplement nodig indien de deelnemende ouder zelf ook een les volgt.

PRODUCTIEGROEPEN

Carrousel (*), Paraplu en Molotov (**)

Prijs voor de repetities : €125 per jaar.
Leden van productiegroepen die nog andere circuslessen volgen, krijgen daarvoor een extra korting van 30%.
Zodra je ingeschreven bent voor Carrousel, Paraplu of Molotov kan je een ‘productiekorting’ gebruiken voor je andere wekelijkse lessen.
De codes worden je per mail bezorgd.

(*) Carrousel: nieuwe repetities zijn voorlopig niet gepland voor 2022-2023
(**) Molotov: in de mate van het mogelijke zullen we nog repeteren – je kan dus nog inschrijven – en dit volledig gratis, wegens de onregelmatigheid!

Baguette 

Deze percussie- & muziekgroep is de 4- à 6-koppige spin-off van de oude groep Dynamo. 
Deelname is gratis, na auditie bij Tom Permentier en de rest van de groep.

Percussie Volwassenen 

Voor 2022-2023 zijn we nog steeds p zoek naar een dirigent. Het is dus nog niet zeker of deze les zal kunnen doorgaan.

Voor 2021-2022 planden we ongeveer het zelfde als wat we van plan waren voor 2020-2021 (maar wat is toen niet kunnen doorgaan). Zie deze pagina.

 • Blok 1: 1/09 tot 12/10 = 6 lessen: €50,00
 • Blokje 2: gratis
 • Blok 3: 6 lessen tussen herfst en kerst: €50,00
 • Blok 4: 6 lessen tussen kerst en krokus: €50,00
 • Blok 5: 6 lessen tussen krokus en pasen: €50,00
 • Blok 6: 6 lessen na pasen: €50
 • Inschrijving voor het hele jaar: €200 

Breng steeds je bonnetjes binnen voor terugbetaling van (vervoers-)onkosten i.v.m. optredens en stages.

LESGEVERS EN ASSISTENT-LESGEVERS

Lesgevers mogen gratis andere lessen volgen.
De assistent-lesgevers krijgen een korting van 50% voor de andere lessen die zij volgen.
Hiervoor moet je bij de inschrijving een kortingscode invullen die je per mail bezorgd wordt.
Ook lesgevers en assistenten moeten zich inschrijven. Zij krijgen geen voorrang op andere leden.

VOOROPLEIDING CIRCUS

Jongeren die een pakket van volgende 4 lessen volgen :

– 1 les acrobatie
– 1 les circustheater
– 2 specialisatielessen

betalen hiervoor €120 per les of €500 per jaar.
Al wat daar nog bij komt binnen dat gezin, wordt berekend aan €31 per bijkomend kwartier les.

Ben je in dit geval, dan wel graag een seintje naar annelies@cirkusinbeweging.be, want dit moet manueel aangepast worden.


Compensatie weggevallen lessen jan-mei 2021:

Ons lesjaar zit erop en de inhaallessen voor juni en juli zijn gepland. 
Met grote trots naar het hele team van Cirkus in Beweging kan ik stellen dat we er alles uit gehaald hebben! Van gewone lessen, naar online alternatieven, naar buiten en bubbels van 4, bubbels van 10, alternatieve locaties, kortere lessen (zodat iedereen aan bod kon komen), verlenging lesjaar … Werkelijk alle combinaties zijn de revue gepasseerd, in de mate van het toegestane en mogelijke zijn we blijven bewegen! De vraag naar menselijk contact en ontspannen vrije tijdsbesteding klonk luid dit jaar.

Maar ondanks alle inspanningen begrijpen we dat een financiële compensatie soms echt wel noodzakelijk is. Daarom, zoals aangekondigd in april, kunnen we nu een voorstel doen voor de weggevallen lessen van januari tot mei 2021 = 18 lesweken. De inhaallessen worden afgetrokken van het aantal weggevallen lessen. Ons lesjaar telt in totaal 31 lesweken.
(Voor de periode nov-dec 2020 deden we in november al een voorstel, dat in december verwerkt werd)

Met dit formulier kan je een (gedeeltelijke) terugbetaling vragen, een tegoed (dat je kan gebruiken tot augustus 2023) of kiezen voor een schenking aan Cirkus in Beweging. Dit voorstel geldt tot 30 juni 2021.

De compensatie kan bestaan uit max 70% van het betaalde bedrag. De reden dat we niet het volledige bedrag kunnen terugbetalen is dat we enerzijds veel tijd en energie gestoken hebben in het aanbieden van (online) alternatieven en dat we extra planning, materiaal & lesgevers hebben moeten inzetten voor het werken in bubbels. Anderzijds heeft Cirkus in Beweging als vzw met 17 personeelsleden ook veel vaste werkingskosten.

We beschouwen heel wat categorieën (zie verder) en het bedrag hangt ook af van de duur van de les en of het je eerste les is of een volgende binnen het gezin (hier was al korting op).
Het bedrag is gelijk aan de jaarprijs x (max aantal gemiste lessen)/31 x 70%. 

 • Kleuter-ouder-lessen: altijd doorgegaan, zij het zonder ouders –> kleine compensatie mogelijk voor de ouders die niet meer konden komen en/of voor de kleuters die niet zonder ouders wilden komen
 • Lagere school: altijd doorgegaan (*), vanaf 1 februari in bubbels van 10 –> geen compensatie mogelijk
 • 12-18 jaar: Online + Circus Corona / vanaf 1 februari outdoor in bubbels van 10 –> compensatie mogelijk voor minstens 4 lessen
 • 18+: Online + Circus Corona / vanaf 8 maart outdoor in bubbels van 10 en later 4 en nog later … –> compensatie mogelijk voor minstens 8 lessen
 • (*) Lessen waar heel weinig of geen alternatief voor was: circustheater 12+, creatie-les, acro balanceren, Chinese mast 12+, percussie en muziek –> compensatie mogelijk voor mogelijks 18 lessen (= alles na nieuwjaar)
 • 10-beurtenkaarten kunnen nog opgebruikt worden in 2021-2022 –> geen compensatie mogelijk

We houden geen rekening met de aangeboden online lessen/alternatieven. Daarvan hebben we geen aanwezigheden bijgehouden en voor velen waren de online lessen geen optie. Velen hadden er echter wel iets aan. We rekenen dus ook op jouw eigen inschatting.

Heel wat gezinnen ondervonden hinder van de ‘1-hobby-regel’. In dit verband zitten we op één lijn met de andere Vlaamse circusateliers: wij hebben alle toegestane lessen georganiseerd en steeds aangepast waar nodig. Voor deze maatregel voorzien we geen compensatie.

I.v.m. lesjaar 2021-2022:

 • De prijzen zijn niet gestegen t.o.v. 2020-2021
 • Zoals elk jaar verwachten we je betaling pas tegen 30 september

Sowieso hebben we respect voor ieders keuze.
Voor oplossingen op maat staat onze virtuele deur altijd open! In dat geval mail je best naar annelies@cirkusinbeweging.be.

We hopen dat we hiermee deze periode kunnen afsluiten en in september volledig normaal kunnen starten. Dat jullie er ook zin in hebben, bleek uit de massale inschrijvingen voor volgend lesjaar, voor ons een grote opluchting!

Veel groeten & een geweldige zomer!

 

Voor meer info, contacteer info@cirkusinbeweging.be