CIRCUSSCHOOL

Circushumaniora: verhalen van ouders

 

“Ik zie duidelijk dat mijn dochter is opengebloeid sinds ze naar de circushumaniora gaat. Deze studierichting is een uniek aanbod voor kinderen die aangesproken worden door een sportieve artistieke opleiding. De beide talenten worden er ontwikkeld. Niet te vergeten dat de ASO circusrichting ook een erg goede cognitieve basis legt om daarna een breed gamma van hogeschool of universitaire studies aan te kunnen vatten. Voor mij als ouder, is de keuze die Xanthe heeft gemaakt duidelijk een meevaller.”

Ludo Van der Jeught

(Meer verhalen onder de foto | © Tom Van Mele – fotokultuur)

 

“Ondanks twijfel in het begin (omdat we de school niet kenden) zijn we heel blij dat we haar gevolgd hebben in haar keuze. Plezant om te zien dat je kind met een glimlach naar school gaat. Ook de vakken die voor haar saaier zijn, worden leuker omwille van het doorbreken van de dag door de supertoffe lessen. De sfeer zit goed; allemaal kinderen die het graag sporten bij elkaar herkennen en elkaar daarin stimuleren. Zelf vinden we het fijn dat ze niet enkel een “kennisvorming” krijgt, maar evenzo lichamelijk én creatief bezig is. Het lijkt me goed voor de ontwikkeling van haar persoon en zelfvertrouwen. De mogelijkheden voor later liggen helemaal open.”

Goedele Vriens

 

“Mijn dochter heeft ons met tranen in de ogen gesmeekt om te mogen gaan. We zijn nu heel blij dat ze zo heeft volgehouden. Ze is er op alle vlakken opengebloeid.
Ik was als ouder bang dat het niveau van de andere vakken te laag zou zijn, maar als ik naar het werk kijk dat ze mee naar huis krijgt, moet dat zeker niet onder doen voor andere secundaire scholen.
Circus is veel bewegen, maar zonder het competitie aspect (zoals in andere sporten). Daardoor is deze opleiding uniek! Ideaal voor onze dochter die niet kan stilzitten. Zonder circushumaniora zou haar loopbaan secundair een lijdensweg geweest zijn. In de eerste plaats voor haar, maar ook voor ons.”

Karel Moons

 

“Als ik eerlijk ben, moet ik toegeven dat ik initieel niet zo helemaal ingenomen was met de keuze van mijn zoon om circus te studeren in het Redingenhof. Maar zoals steeds was onbekend onbemind en nu hij twee jaar heeft afgerond kan ik alleen maar erg positief zijn – de kameraadschap in deze richting is ongekend, de motivatie van mijn zoon ongebreideld (en bijgevolg zijn resultaten ook) en het niveau van de studies ligt even hoog als in de andere Leuvense scholen. Een aanrader dus over de hele lijn.”

Peter van Overschee

 

“De optie Circus in Redingenhof is voor onze zoon en dochter essentieel in hun leertraject. Een gat in de markt want dit een bijzonder goede manier om een passie voor beweging en creativiteit te laten ontpoppen. De creativiteit waarmee je je met circus kan uitdrukken, de herontdekking van je eigen lijf doet wat met jongeren. Het scherpt het zelfvertrouwen aan. Het stimuleert, het intrigeert en het scherpt de jonge geest aan.

Een richting als deze is enig en onmisbaar in het middelbaar onderwijs. Het zou in gans Vlaanderen een plaats moeten krijgen. Zodat de kinderen en jongeren van de 21ste eeuw zich realiseren- samen met hun ouders- dat er naast rekenen en tellen ook nog andere maatschappelijk relevante intelligenties zijn.”

Patricia Decraene

 

Onze dank aan deze ouders voor hun verhalen!

Voor meer info, contacteer circushumaniora@cirkusinbeweging.be
Of surf naar campusredingenhof.be