CIRCUSSCHOOL

Programma circushumaniora

 

Zes jaar elke dag op een zinvolle manier aan beweging doen tijdens de schooluren.

Iedereen is het erover eens dat jongeren op school veel te weinig bewegen. In een normale ASO richting komt men amper aan 2 x 50 minuten beweging per week; trek daar het omkleden en verplaatsing naar de sporthal af en je komt aan 1 uur sport per week. In de sportrichtingen in TSO en de sportwetenschappen in ASO loopt dit getal gelukkig op tot 6 a 11 uur bewegen per week.

 

pepijn en raf circushumaniora
xanthe circushumaniora
Programma circushumaniora
Verhalen circushumaniora

 

Wat verstaan we onder optie circusvaardigheden?
Circus is een kunstvorm waar drie elementen de basis vormen:

– het lichaam
– het object
– De ruimte

 

De manier waarop die drie elementen zich verhouden tot elkaar bepaalt hoe een circusact eruit gaat zien. Die drie elementen vinden we terug in de opleiding:

– acrobatie en fysieke training: de artiest traint zijn lichaam door dagelijkse fysieke training
– circustechnieken: hij kiest in zijn act een object om mee te werken vb. een trapeze, kegels of een partner. Met dit object wordt ontzettend hard en met veel discipline geoefend
– Circustheater: met drama en dans bepaalt hij hoe hij in de ruimte beweegt, zich verhoudt tot anderen

 

De circusuren worden dus met een erg gevarieerd programma ingevuld.
In het eerste en tweede graad van het secundair betekent dit dat er wekelijks het volgende op het programma staat:

– 3 uur circustechnieken ( luchtacrobatie, evenwichtstechnieken en jongleren)
– 2 uur acrobatie en fysieke training
– 1 uur dans/drama

In de derde graad kan elke leerling binnen de circusvaardigheden 1 of 2 technieken kiezen en zich daarin specialiseren.

 

De toekomstmogelijkheden in deze richting zijn onbeperkt ; zowel na de ASO keuze of de TSO keuze zijn alle opties voor hoger of universitair onderwijs mogelijk. Natuurlijk zijn deze leerlingen beter voorbereid dan anderen om een richting in de circus/dans/theaterkunst of sportwereld te volgen. Hogescholen voor Circuskunsten zoals die van Brussel, Tilburg of Rotterdam ondervinden nu tijdens de strenge audities vaak dat onze jeugd niet genoeg is voorbereid op hun richting. Deze humaniora biedt hiervoor zeker een oplossing.

 

Voor meer info, contacteer rika@cirkusinbeweging.be
Of surf naar www.karedingenhof.be