“Vind mei!” zei’t circus-ei

Cirkus in Beweging broedt op iets… en verstopt daarom vanaf veifentwintig januari, veifentwintig dagen lang, veifentwintig unieke circus-eitjes op veifentwintig verschillende plaatsen verspreid over Leiven.

Elke dag wordt er een nieuw ei gelegd in het Leivense, de stedeleike speelplek waar Cirkus in Beweging zicht goed heeft ingenesteld. Op onze sociale media verscheint elke dag een foto waarop de nieuwe legplaats te herkennen is. Aan jullie om zo snel mogeleik het circus-ei te vinden.

Degenen die een circus-ei vinden, mogen dit als hun eigen trofee beihouden en worden harteleik uitgenodigd om er een selfei mee te maken en te posten onder de hashtags #CirkusInBeweiging#25jaarCEIB #Selfei

Vind jei mei?!

Meer info:
www.facebook.com/cirkusinbeweging/